Cyberbezpieczeństwo - Europa na miarę ery cyfrowej

Internet pełni ważą rolę w życiu człowieka. Jest sferą realizacji pozytywnych działań, ale także może być przestrzenią zjawisk niepożądanych. Użytkownicy globalnej sieci komputerowej nie zawsze zdają sobie sprawę, jak łatwo mogą stać się ofiarą cyberprzestępczości. Cyberataki stają się w całej Europie coraz częstsze i coraz bardziej wyrafinowane. Zdecydowane działania na rzecz cyberbezpieczeństwa, budujące otwartą i bezpieczną cyberprzestrzeń, mogą zwiększyć zaufanie obywateli do narzędzi i usług cyfrowych. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom punkt EUROPE DIRECT Zielona Góra działający przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim proponuje projekt dot. bezpieczeństwa w sieci. Unijna strategia cyberbezpieczeństwa ma zwiększyć odporność na cyberzagrożenia i zapewnić wszystkim obywatelom możliwość korzystania z wiarygodnych narzędzi i usług cyfrowych. Dlatego niezmiernie ważne są działania prewencyjne i edukacyjne w tym zakresie. Audycje przygotowano we współpracy punktu EUROPE DIRECT działającego przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Radia Zachód.

najnowsze z Lubuskiego

popularne

Skip to content