COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka dotycząca ochrony prywatności w serwisach: www.zachod.pl, www.rzg.pl oraz www.radiogorzow.pl,  przygotowana została przez Radio Zachód S.A., ponieważ ochrona prywatności naszych użytkowników ma dla nas kluczowe znaczenie.

Poniżej publikujemy informację dotyczące tego jakie dane gromadzimy oraz jakie zasady ich przetwarzania stosujemy. Ograniczamy wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług. Poniższa treść prezentuje zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o klientach i użytkownikach, obowiązujące w naszych serwisach internetowych.

Administrator danych osobowych

Radio Zachód S.A z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kukułcza 1 jest Administratorem Twoich danych osobowych (zwany dalej Radiem).

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod e-mailem iod@zachod.pl ; lub pisemnie na adres naszej siedziby: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A., ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe głównie po to by móc Cię zidentyfikować w konkursach, głosowaniach oraz aby zapewnić Ci większe bezpieczeństwo usług, wykryć działania robotów, oszustwa oraz nadużycia a także w celu dokonywania pomiarów, pozwalających nam na tworzenie lepszych, bardziej dopasowanych do Ciebie usług.

Jako użytkownik naszych serwisów, korzystając z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych, usług online i offline powierzasz nam swoje dane.Polityka Prywatności jest jednolita i dotyczy wszystkich naszych serwisów. Korzystając z naszych serwisów odbiorcami twoich danych mogą zostać nasi Partnerzy. Są to podmioty, które wspierają nas w dostarczanych usługach, realizują działania marketingowe.

Podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią umowy o ich świadczenie. Głównie są to regulaminy lub dokumenty podobne dostępne w usługach, z których korzystasz. 

Szczególną podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO

W przypadku naruszenia ochrony danych informowane są stosowne organy zgodnie z obowiązującym prawem.

Podanie danych – czy jest obowiązkowe?

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie tych danych, które są niezbędne do świadczenia usług – również plików cookies – uniemożliwi realizację tych usług. Jeśli korzystasz z naszych serwisów, bierzesz udział w konkursach, plebiscytach, chcesz się z nami skontaktować, jest to możliwe tylko wtedy, gdy podasz nam swoje dane. Dlatego podanie danych jest nieobowiązkowe, jednak niezbędne, aby prawidłowo i z najwyższą starannością realizować usługę, dostarczyć treść lub skontaktować się z Tobą.

Przez jaki okres Twoje dane będą przetwarzane?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel lub do momentu wycofania Twojej zgody.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych?

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych 2016/679/WE (RODO), jako użytkownik naszych serwisów i aplikacji, którego dane osobowe przetwarzamy masz następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu w tym prawo do uzyskania ich kopii,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych – po wniesieniu sprzeciwu dane nie będą przetwarzane, jeśli nie będzie istniała ważna podstawa prawna uzasadniająca przetwarzanie, musi być ona jednak nadrzędna wobec twoich interesów, praw i wolności,
 • prawo do wniesienia do organu nadzorczego skargi,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Pamiętaj jednak, że wycofanie zgody nie ma wpływu na dokonane przetwarzanie danych w czasie jej obowiązywania.
 • prawo do przenoszenia danych – przenoszeniem jest dostarczenie przez nas twoich danych osobowych w formacie możliwym do odczytania maszynowego, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody lub w ramach świadczonych usług.

Aby skorzystać z powyższych praw skontaktuj się z nami:

 • mailowo: iod@zachod.pl
 • korespondencyjnie: Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze Radio Zachód S.A., ul. Kukułcza 1, 65-472 Zielona Góra

Pod wskazanymi adresami uzyskasz więcej informacji i wyjaśnień.

Kontaktując się z nami pamiętaj, aby podać swoje dane kontaktowe oraz preferowaną formę kontaktu.

Wyrażenie i wycofanie zgody

Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na profilowanie wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym polu wyboru. To pole wyboru będzie wówczas zaznaczone. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na profilowanie, możesz to zrobić odznaczając ww. pole wyboru.

Komu są przekazywane Twoje dane osobowe?

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Radio może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez serwis www upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Radio może przekazać te dane innym podmiotom, które świadczą na rzecz Radia usługi. Podmioty te mogą wykorzystywać je wyłącznie do celów związanych z wykonywaniem takich usług. Podmioty te, to w szczególności:

 • OVH Sp. z o.o., ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, NIP: 899-25-20-556  w celu przechowywania danych osobowych na serwerze (Usługa hostingu),
 • G-News Sp. z o.o., ul. Tomasza Zana 11A, 20-601 Lublin NIP 712-333-28-26,  w celu świadczenia usług wsparcia technicznego dla Administratora przy utrzymaniu stron internetowych,
 • Alphabet LLC (Google) – serwisy Google AdSense, Analytics, G-mail, Google Drive. Zapoznaj się z Polityką prywatności i Warunkami korzystania z usług Google.
 • Meta (Facebook) – dane dotyczące odsłon, polubień i udostępnień treści Serwisu www. Zapoznaj się z Zasadami dotyczącymi danych.
 • Twitter – dane dotyczące odsłon, polubień i udostępnień treści Serwisu www. Zapoznaj się z Zasadami Prywatności Twittera.
 • OneSignal – dane o publikacji nowej treści i wysyłanie powiadomień “push” do użytkowników subskrybujących te powiadomienia. Zapoznaj się z Zasadami prywatności OneSignal
 • Współpracownicy Administratora, którzy tworzą zawartość serwisów internetowych.

Jakie dane są gromadzone?

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika),
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania http,
 • kod odpowiedzi http,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

W niektórych przypadkach (np. wysłanie do nas wiadomości) zbieramy informacje o użytkownikach, takie jak imię i nazwisko, adres email i wszelkie inne dane, jakie zostaną podane w treści wiadomości.

Informacje kontaktowe mogą zostać przez nas wykorzystane do nawiązywania kontaktu kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia przekazanej informacji i doprecyzowanie szczegółów).

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników w diagnozowaniu problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu naszymi stronami WWW. Adres IP jest wykorzystywany do identyfikacji i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi klientów i innych usług świadczonych przez nasze serwisy.

Na podstawie uzyskanych informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników naszych serwisów.

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Nasze serwisy nie monitorują i nie weryfikują informacji na temat wieku użytkowników.

Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

Odnośniki do innych stron

Serwisy zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną m.in. z polityką prywatności serwisów: Facebook, Twitter, Instagram i Google. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW tworzonych przez Radio Zachód S.A.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,
 • kod logowania Facebook – dodawanie komentarzy,
 • kod logowania Twitter – dodawanie komentarzy.

reCAPTCHA

Witryna korzysta z technologii reCAPTCHA. Dodatkowe informacje znajdują się pod adresem https://www.google.com/recaptcha/

Pliki cookies i ich przetwarzanie w Serwisie

Serwis korzysta z plików cookies. Radio informuje, że używa na swoich stronach internetowych technologii cookies (ciasteczek), czyli plików komputerowych do rejestrowania informacji, które strony użytkownik odwiedzał i co na nich robił.

Cookies to po prostu informacje zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strony internetowe pamiętają Twoje preferencje i ustawienia, jak na przykład ustawienie miasta w prognozie pogody. Pliki cookie nie pozwalają identyfikować danych osobowych. Cookie nie ma najmniejszego nawet wpływu na Twoje oprogramowanie i sprzęt. Pliki te stosowane są przez Radio w celach:

 • Uwierzytelniania – przede wszystkim identyfikacji zalogowanego użytkownika, aby np. wyświetlić mu właściwe informacje, odpowiadające jego zainteresowaniom; 
 • Zapewnienia bezpieczeństwa – koniecznego wsparcia mechanizmów zabezpieczających w serwisie www, np. zabezpieczających przed wyciekiem danych;
 • Określenia preferencji – uzyskania informacji na temat preferencji językowych czy komunikacyjnych użytkownika, ułatwiają i przyspieszają wypełnianie formularzy na stronie internetowej i aplikacji mobilnej. Przy użyciu wtyczek społecznościowych zapewniają one użytkownikowi funkcje, informacje i treść zgodną z jego określonymi preferencjami.

Radio zezwala również podmiotom trzecim, niezależnym od Radia na wykorzystywanie mechanizmu cookies na swoich stronach internetowych. Są to m.in. podmioty udostępniające wtyczki społecznościowe, w szczególności serwisy Facebook, Instagram, Youtube, Twitter. Korzystając z usług tych podmiotów zgadzasz się stosować ich odrębną politykę prywatności a jakakolwiek odpowiedzialność Radia z tego tytułu jest całkowicie wyłączona;

 • Zarządzania reklamą – Radio może wykorzystać pliki cookie aby prezentować użytkownikowi reklamy dopasowane do jego preferencji. Innym celem plików cookie może być dowiedzenie się, czy użytkownicy, którzy widzieli reklamę w witrynie internetowej Radia odwiedzili za jej pośrednictwem stronę reklamodawcy. Radio może również zezwolić podmiotom zewnętrznym korzystać z plików cookie, aby ustalić, czy i z jakim skutkiem pojawiła się na stronie www ich reklama oraz dostarczyć informacji, w jaki sposób użytkownicy reagują na nią. Radio zastrzega sobie możliwość takiej współpracy z partnerem, aby pokazać użytkownikowi reklamę na naszych stronach www lub poza nimi, po odwiedzeniu przez użytkownika witryny lub aplikacji. Pliki cookie oraz inne technologie a w szczególności sygnały nawigacyjne w sieci web, piksele oraz anonimowe tagi sieci reklam pozwalają skuteczniej prezentować reklamy naszym użytkownikom i zbierać badania i raporty dla reklamodawców;
 • Badawczych i analitycznych – Radio może korzystać z plików cookie by badać i analizować sprawność działania witryny internetowej i aplikacji mobilnych. Służy to również doskonaleniu ich działania.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Czy musisz zaakceptować cookies?

Informujemy, że przeglądarki internetowe zazwyczaj umożliwiają użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach. Ograniczenie plików cookie w tych ustawieniach może skutkować pogorszeniem jakości działania witryny. 

W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Radio będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

najnowsze z Lubuskiego

REKLAMA

popularne

REKLAMA

tagi

Skip to content