BIznes wrażliwy społecznie

posłuchaj audycji

Po raz piąty Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum szuka lubuskich biznesów wrażliwych społecznie. Do 10 września firmy, które robią coś dobrego dla lokalnej społeczności, mogą zgłaszać się do konkursu.

Jego celem jest zaprezentowanie dobrych praktyk firm z województwa lubuskiego, które realizują inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, w tym współpracują z podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi).

Jeśli Twoja firma bezinteresownie wspiera innych, podejmuje działalność charytatywną, współpracuje z mieszkańcami lub organizacjami pozarządowymi, to ten konkurs jest Ciebie.

najnowsze z Lubuskiego

popularne

Skip to content