Po prostu człowiek

Po prostu człowiek Radio Zachód - Lubuskie

PO PROSTU CZŁOWIEK…

OGÓLNOPOLSKI JUBILEUSZOWY KONKURS NA REPORTAŻ RADIOWY im. Ireny Linkiewicz
_____________________________________________________________

Zainspirowani piątą rocznicą śmierci naszej nieodżałowanej koleżanki, reportażystki Polskiego Radia Ireny Linkiewicz i obchodzonym w ubiegłym roku przez Polskie Radio Zachód S.A. jubileuszem 70-lecia działalności naszej stacji, postanowiliśmy zorganizować ogólnopolski konkurs dziennikarski nawiązujący do jej zawodowego przesłania, a tak naprawdę istoty dziennikarstwa: człowieka jakim jest i przestrzeni, którą tworzy i w której żyje.

Spółki regionalne i programy centralne Polskiego Radia na co dzień prezentują treści związane z tą dziedziną. Propagują twórców i ich dzieła, informują o kontekstach, emitują na swoich antenach najciekawsze reportaże i dokumenty radiowe. Mają okazję do poznania różnych przejawów tego, co nas, jako społeczeństwo spaja i kształtuje, nadając wspólnej przestrzeni wyraźny rys człowieczeństwa. Audycje te, to nie tylko opowieści o konkretnych osobach i zdarzeniach. To również rzecz o tolerancji i społecznej integracji. To opowieści o ludziach poddawanych ciśnieniu czasów, w których żyjemy, pokazywaniu wzorców i sposobów rozwiązywania życiowych problemów. To wreszcie radiowa sztuka korzystająca z bogatych wzorów wypracowanych przez pokolenia polskich reportażystów radiowych, w tym również pracujących na przestrzeni 70-ciu lat w naszej rozgłośni. Sztuka, która tworząc reportaże i dokumenty radiowe szuka w faktach i zdarzeniach głębszych wartości. Specyfiką radia, jako dziedziny przekazu, jest jego kameralność, emocjonalność i działanie na wyobraźnię słuchaczy, co w przypadku tematów odnoszących się do człowieka wydaje się być szczególnie cenne. To bardzo ważna część oferty programowej Polskiego Radia. Proces przygotowania takich audycji wymaga jednak dużych nakładów finansowych i czasu, co w kontekście bieżącej działalności Polskiego Radia, kalkulacji kosztów i procesu komercjalizacji mediów, stwarza pokusę ograniczania oferty reportażowej na rzecz form prostszych w przygotowaniu i mniej kosztownych. Dlatego właściwym wydaje się zachęcanie publicznych producentów i stymulowanie autorów do twórczej aktywności w tej dziedzinie. Działanie to wpisuje się w pojęcie misji programowej polskich publicznych mediów. Chcemy zachęcić i dowartościować twórców. Reportażyści z całej Polski zaprezentują swoje najlepsze prace związane z tematem projektu, a jury w skład, którego wejdą wybitni twórcy sztuki radiowej, oceni i nagrodzi najlepsze.

Postanowiliśmy, że reportażowym symbolem jubileuszu Radia Zachód S.A. będzie twórczość i osoba naszej nieodżałowanej koleżanki Ireny Linkiewicz, która dla środowiska radiowego i wielu pokoleń słuchaczy jest symbolem tego, co w publicznym radiu najlepsze. Realizując reportaże o ludziach żyjących na tle dynamicznie zmieniającej się codzienności i burzliwej historii, poruszała ludzkie serca, co pozwalało przetrwać trudne czasy i cieszyć się lepszymi.

Konkurs wraz z rozdaniem nagród jest kolejnym realizowanym przez Radio Zachód autorskim projektem reportażysty i kierownika Redakcji Reportażu i Radiowych Form Artystycznych Radia Zachód Cezarego Galka, który zadba o jego przygotowanie i prawidłowy przebieg.

Terminy :

1. Oficjalne ogłoszenie konkursu – 3 czerwca 2024
2. Przyjmowanie prac do 30 czerwca 2024
3. Posiedzenie jury konkursowego – lipiec 2024
4. Wręczenie nagród – wrzesień 2024

Po prostu człowiek Radio Zachód - Lubuskie

najnowsze z Lubuskiego

popularne

Skip to content